VIÊM KẾT MẠC MÙA XUÂN

BS. Lê Thị Dịu         Giải phẫu kết mạc Hình 1. Hình ảnh giải phẫu nhãn cầu và kết mạc Kết mạc là một màng mỏng trong suốt phủ lên …

Đọc thêm »

Thị trường kế Hymphrey

ThS. Trần Thị Kim Uyên Đánh giá thị trường nhằm phát hiện, theo dõi tiến triển tổn thương của hệ thần kinh, đặc biệt là bệnh glôcôm, tổn thương đường …

Đọc thêm »