• RUNG GIẬT NHÃN CẦU

    ĐẠI CƯƠNG Rung giật nhãn cầu (RGNC) là một bất thường vận nhãn thường gặp khi khám lâm sàng hàng ngày, theo  của Sarvananthan (2009), RGNC nói chung chiếm 24/10.000 …

    Đọc thêm »
  • BỆNH GLOCOM

TRANG THIẾT BỊ

CÁC ĐỐI TÁC

to chuc orbis Sở Y Tế Sở Y Tế to chuc Fred Hollows Foundation  Cong ty santen