KHÔ MẮT

Khái niệm khô mắt Khô mắt là một bệnh đa yếu tố của bề mặt nhẫn cầu, trong đó sự bất ổn định màng phim nước mắt, tăng áp lực thẩm thấu của phim nước mắt, viêm và tổn hại bề mặt nhãn cầu, bất thường về thần kinh cảm …

Đọc thêm »

TẮC ĐỘNG MẠCH VÕNG MẠC

BS. Vũ Đình Nho Giải phẫu hệ mạch máu nuôi dưỡng võng mạc Võng mạc được nuôi dưỡng 1/3 ngoài bởi tuần hoàn hắc mạc và 2/3 trong bởi động mạch trung tâm võng mạc phân nhánh cấp máu. Động mạch trung tâm võng mạc được tách ra từ động …

Đọc thêm »