Home / Văn bản Pháp Luật

Văn bản Pháp Luật

Các văn bản liên quan đến hệ thống pháp luật Việt Nam

Luật trồng trọt

QUỐC HỘI ——- Luật số: 31/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 …

Đọc thêm »

Luật phòng, chống tham nhũng

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 36/2018/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018  …

Đọc thêm »

Luật đặc xá

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 30/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 …

Đọc thêm »

Luật công an nhân dân

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 37/2018/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018 …

Đọc thêm »

Luật chăn nuôi

QUỐC HỘI ——- Luật số: 32/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm …

Đọc thêm »

Luật cảnh sát biển Việt Nam

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 33/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 …

Đọc thêm »

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 29/2018/QH14 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018 LUẬT BẢO …

Đọc thêm »