Home / Dịch kính-Võng mạc

Dịch kính-Võng mạc

TẮC ĐỘNG MẠCH VÕNG MẠC

BS. Vũ Đình Nho Giải phẫu hệ mạch máu nuôi dưỡng võng mạc Võng mạc được nuôi dưỡng 1/3 ngoài bởi tuần hoàn hắc mạc và 2/3 trong bởi động …

Đọc thêm »