Home / Bài viết chuyên khoa

Bài viết chuyên khoa

CẬN THỊ GIẢ (Pseudomyopia)

Cận thị là một tật khúc xạ ở mắt, được gây ra bởi sự mất cân bằng giữa trục trước sau của nhãn cầu và lực quang học của mắt …

Đọc thêm »

VIÊM TẮC LỆ ĐẠO

     Lệ đạo là hệ thống đường dẫn nước mắt từ mắt xuống mũi ở vị trí ngách mũi dưới nằm trong mũi. Bao gồm: các lỗ lệ, các lệ …

Đọc thêm »