Home / CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Bệnh viện Mắt Hà Đông thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4531/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội và Quy chế bệnh viện theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế:

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội, ngoại trú thuộc chuyên khoa mắt cho nhân dân;

2. Tham gia giám định sức khoẻ và giám định pháp y theo chuyên khoa mắt được trưng cầu;

3. Chỉ đạo tuyến theo phân công của Giám đốc Sở Y tế;

4. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ, viên chức bệnh viện; làm cơ sở giảng dạy, thực hành cho các cơ sở đào tạo khi được yêu cầu;

5. Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác với các tổ chức y tế trong nước, nước ngoài nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc chuyên ngành mắt; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ khám chữa bệnh;

6. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế và thành phố Hà Nội trong việc xây dựng kế hoạch phòng chống mù loà, phòng chống các bệnh về mắt. Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện công tác phòng chống mù loà, phòng chống các bệnh về mắt khi có yêu cầu;

7. Quản lý kinh tế y tế và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Y tế giao.