Bệnh nhân BHYT

Thực hiện công văn số 4055/BHXH-CSYT, ngày 23/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT. Kể từ ngày 01/01/2021 bệnh …

Đọc thêm »

Mức hưởng BHYT

Copia la sección seleccionada y la coloca en el porta papeles. Si hay texto seleccionado en la casilla de edición, este se pone en el portapapeles. Si no, las frases …

Đọc thêm »

Lịch sử hình thành

– Địa chỉ: Số 2D Nguyễn Viết Xuân, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội – ĐT: 02433 825 059;       – Email: bvmhd@hanoi.gov.vn  – Website: mathadong.com

Đọc thêm »