CẬN THỊ GIẢ (Pseudomyopia)

Cận thị là một tật khúc xạ ở mắt, được gây ra bởi sự mất cân bằng giữa trục trước sau của nhãn cầu và lực quang học của mắt …

Đọc thêm »