Home / BV Mắt Hà Đông

BV Mắt Hà Đông

Bảng giá thuốc & VTYT

1- DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2017 STT TÊN THUỐC HOẠT CHẤT ĐƯỜNG DÙNG HÀM LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH HÃNG SẢN XUẤT NƯỚC SẢN XUẤT  ĐƠN GIÁ (đ, Có VAT) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 1 Acetazolamid Acetazolamid Uống 250mg Viên CTCPDL …

Đọc thêm »

Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán BHYT ( Áp dụng từ 01/8/2017) tại Bệnh viện Mắt Hà Đông

Căn cứ Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ BHYT đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố …

Đọc thêm »