Home / Bài viết chuyên khoa

Bài viết chuyên khoa

VIÊM TẮC LỆ ĐẠO

     Lệ đạo là hệ thống đường dẫn nước mắt từ mắt xuống mũi ở vị trí ngách mũi dưới nằm trong mũi. Bao gồm: các lỗ lệ, các lệ quản, túi lệ và ống lệ mũi      Nước mắt được tiết ra bởi tuyến lệ (chính và phụ) vào …

Đọc thêm »