Home / CHUYÊN KHOA

CHUYÊN KHOA

RUNG GIẬT NHÃN CẦU

ĐẠI CƯƠNG Rung giật nhãn cầu (RGNC) là một bất thường vận nhãn thường gặp khi khám lâm sàng hàng ngày, theo  của Sarvananthan (2009), RGNC nói chung chiếm 24/10.000 dân. RGNC có thể sinh lý hoặc do bệnh lý, do bẩm sinh hoặc mắc phải. RGNC bẩm sinh liên …

Đọc thêm »

BỆNH GLOCOM

Bệnh glocom là gì? Thuật ngữ bệnh “Glôcôm” (dân gian thường gọi là bệnh thiên đầu thống) được dùng để gọi một nhóm bệnh lý có những đặc điểm chung là nhãn áp tăng quá mức chịu đựng của mắt gây chết lớp tế bào hạch thần kinh của mắt, …

Đọc thêm »