Home / DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh KHÔNG thuộc phạm vi thanh toán BHYT ( Áp dụng từ 01/5/2019) tại Bệnh viện Mắt Hà Đông

Căn cứ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND, ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ BHYT đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố …

Đọc thêm »

Mức hưởng BHYT

Copia la sección seleccionada y la coloca en el porta papeles. Si hay texto seleccionado en la casilla de edición, este se pone en el portapapeles. Si no, las frases seleccionadas en el historial (si las hay), se colocan en el portapapeles

Đọc thêm »