Home / Glocom

Glocom

BỆNH GLOCOM

Bệnh glocom là gì? Thuật ngữ bệnh “Glôcôm” (dân gian thường gọi là bệnh thiên đầu thống) được dùng để gọi một nhóm bệnh lý có những đặc điểm chung là nhãn áp tăng quá mức chịu đựng của mắt gây chết lớp tế bào hạch thần kinh của mắt, …

Đọc thêm »