Home / Giá dịch vụ BHYT

Giá dịch vụ BHYT

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO BỆNH NHÂN CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ ĐÔNG.

…. Giá mới đang được cập nhập