Home / TIN MỚI / THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Kèm theo Thông báo này nội dung Thông báo số 187/TB-SYT ngày 10/01/2020 của Sở Y tế Hà Nội về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019: https://drive.google.com/file/d/1N2dHjEADEJnbBBzSCPi8gXRo6yWcsQTV/view?usp=sharing

Bài viết liên quan

TẬT KHÚC XẠ HỌC ĐƯỜNG VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Tật khúc xạ là hiện tượng mất tương hợp giữa chiều dài trục nhãn cầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *