HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

Thanh niên Bệnh viện Mắt Hà Đông nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 5 – khóa XIII

Ngày 14/9/2022, BCH Đoàn quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến …

Đọc thêm »

Bệnh viện Mắt Hà Đông tổ chức chương trình Hội thảo khoa học và trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia nước ngoài

          Từ ngày 5/9 đến ngày 8/9/2022 Bệnh viện Mắt Hà Đông đã tiếp đón và tổ chức thành công hội thảo và trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia y tế nước ngoài chuyên ngành nhãn khoa đến từ Mỹ và Thái Lan. Tham dự …

Đọc thêm »

Tập huấn “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-BVMHĐ, ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bệnh viện Mắt Hà Đông về việc Tập huấn “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” năm 2022 Với phương châm lấy sự hài …

Đọc thêm »