KIẾN THỨC NHÃN KHOA

KHÔ MẮT

Khái niệm khô mắt Khô mắt là một bệnh đa yếu tố của bề mặt nhẫn cầu, trong đó sự bất ổn định màng phim nước mắt, tăng áp lực thẩm thấu của phim nước mắt, viêm và tổn hại bề mặt nhãn cầu, bất thường về thần kinh cảm …

Đọc thêm »