TIN MỚI

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Hà Nội cần tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng …

Đọc thêm »

THÔNG BÁO: Đính chính thư mời cung cấp báo giá

Bệnh viện Mắt Hà Đông Thông báo đính chính thư mời cung cấp báo giá Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 2 và Khẩu trang N95. Hạn gửi báo giá trước 15h00, thứ 4 ngày 15/12/2021 ( Xem chi tiết tại https://drive.google.com/file/d/15qL_AEQ0nGk6WmbcqcayoSQe_9xQ3Qga/view?usp=sharing )

Đọc thêm »

THƯ MỜI: Cung cấp báo giá

Chi tiết thư mời cung cấp báo giá Gói thầu: Cung cấp bộ trang phục chống dịch cấp độ 2 cho Bệnh viện Mắt Hà Đông ( Xem chi tiết tại : https://drive.google.com/file/d/1PcUE8ur4I073D3sizWmxxZzSyLzYmeyL/view?usp=sharing )

Đọc thêm »