TIN MỚI

Tập huấn “Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên”

Ngày 7/4/2023, Bệnh viện đã tổ chức lớp tập huấn “Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên” cho 100% đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên trong toàn viện. Giảng viên tập huấn là CN. Nguyễn Thị Hằng – Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện. Điều dưỡng là người …

Đọc thêm »

Thư mời chào giá

Bệnh viện Mắt Hà Đông có Kế hoạch về việc bảo dưỡng trang thiết bị phòng xét nghiệm năm 2023. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thấu trong đấu thầu, Bệnh viện Mắt Hà Đông kính mời các nhà thầu quan tâm chào giá …

Đọc thêm »