Giá dịch vụ Khám yêu cầu

Ban hành kèm theo QĐ số 435/QĐ-BVMHĐ, ngày 27/12/2019 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông.

                        Áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 tại Bệnh viện Mắt Hà Đông.

                                                                                                                    Đơn vị tính: đồng

STT Tên dịch vụ TT43 Tên dịch vụ Thông tư 13  Giá yêu cầu Ghi chú
1 3 4 5 6
I KHÁM
1 Khám mắt (Thị lực, khám lâm sàng chung có hoặc không soi đáy mắt, đo nhãn áp)              150,000  
2 Gây mê trong phẫu thuật mắt           1,000,000  
II GIƯỜNG DỊCH VỤ  
1 Loại 2 giường/ phòng Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
2 Loại 3 giường/ phòng Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt              400,000  
III XÉT NGHIỆM- THĂM DÒ CHỨC NĂNG  
1 Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) Siêu âm mắt chẩn đoán 132,000  
2 Siêu âm bán phần trước (UBM) Siêu âm bán phần trước (UBM) 445,000  
3 Siêu âm + đo trục nhãn cầu Siêu âm + đo trục nhãn cầu 111,000  
4 Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu Chụp Angiography mắt 300,000  
5 Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu Chụp Angiography mắt 500,000 Chụp bằng máy OCT- A
6 Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu Chụp Angiography mắt 300,000  
7 Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu Chụp Angiography mắt 500,000 Chụp bằng máy OCT- A
8 Chụp đáy mắt không huỳnh quang Chụp Angiography mắt 300,000  
9 Chụp mạch ký huỳnh quang Chụp mạch ICG 700,000  Chưa bao gồm thuốc 
IV PHẪU THUẬT  
1 Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới Phẫu thuật vá da điều trị lật mi 2,036,000  
2 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi 2 mắt Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi 3,769,000  
3 Phẫu thuật sa trễ mi trên người già Phẫu thuật loại II 1,255,000  
4 Phẫu thuật thừa da mi trên Phẫu thuật loại II 1,255,000  
5 Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí Phẫu thuật loại II 1,255,000  
6 Phẫu thuật thừa da mi dưới
Phẫu thuật loại II
1,255,000  
V THỦ THUẬT  
1 Điều trị Glôcôm bằng laser mống mắt chu biên Cắt mống mắt chu biên bằng laser 547,000  
2 Điều trị Glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Lridoplasty) Cắt mống mắt chu biên bằng laser 547,000  
3 Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…); laser điều trị u nguyên bào võng mạc 669,000  
4 Tiêm nội nhãn (kháng sinh, antiVEGF, corticoid) Tạo hình vùng bè bằng laser 409,000  
5 Mở bao sau đục bằng laser Mở bao sau bằng laser 497,000  
6 Sửa sẹo bỏng bằng kim (Phẫu thuật needling) Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 201,000  
7 Bơm rửa lệ đạo Bơm rửa lệ đạo 83,000  
8 Rửa cùng đồ Rửa cùng đồ 1 mắt 89,000  Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt
9 Bơm thông lệ đạo Thông lệ đạo hai mắt 179,000  
10 Bơm thông lệ đạo Thông lệ đạo một mắt 104,000  
11 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi Nặn tuyến bờ mi 76,000  
12 Lấy calci kết mạc Lấy sạn vôi kết mạc 76,000  
13 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc Chích chắp/ lẹo 134,000  
14 Đo khúc xạ giác mạc Javal Đo Javal 77,000  
15 Đo khúc xạ máy Đo khúc xạ máy 30,000  
16 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, chiotz…..) Đo nhãn áp 65,000  
17 Test thử cảm giác giác mạc Test thử cảm giác giác mạc 88,000  
18 Test phát hiện khô mắt Test thử cảm giác giác mạc 88,000  
19 Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm Đo thị trường, ám điểm 80,000  
20 Đo thị trường chu biên Đo thị trường, ám điểm 80,000  
21 Đo sắc giác Sắc giác 167,000  
22 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) Soi bóng đồng tử 60,000  
23 Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo 132,000  
24 Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp  bản đồ giác mạc Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp  bản đồ giác mạc 226,000  
25 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu Đốt lông xiêu 90,000  
26 Lấy dị vật giác mạc nông (một mắt gây tê) Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 200,000  
27 Lấy dị vật giác mạc sâu (một mắt gây tê) Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) 578,000  
28 Lấy dị vật kết mạc Lấy dị vật kết mạc nông một mắt 118,000  
29 Tập nhược thị Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị 100,000  
30 Đo thị giác tương phản, đo độ lác, xác định sơ đồ song thị, đo biên độ điều tiết, đo thị giác 2 mắt Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản 155,000  
31 Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi 144,000  
32 Soi đáy mắt trực tiếp, soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương, soi đáy mắt bằng Schepens hoặc soi góc tiền phòng Soi đáy mắt/Soi góc tiền phòng 107,000  
33 Tiêm dưới kết mạc Tiêm dưới kết mạc một mắt 100,000 Chưa bao gồm thuốc.
34 Tiêm cạnh nhãn cầu Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 100,000 Chưa bao gồm thuốc.
35 Tiêm hậu nhãn cầu Tiêm hậu nhãn cầu một mắt

100,000

Chưa bao gồm thuốc.

Đối với gói phẫu thuật theo yêu cầu mời bác sỹ :

+ Mời chuyên gia ngoại viện                        : 3.000.000 đồng/ca

+ Mời giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ nội viện: 1.500.000 đồng/ca

+ Mời thạc sỹ, trưởng khoa nội viện            : 1.000.000 đồng/ca