Thư mời chào giá

Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại đơn vị.

Bệnh viện Mắt Hà Đông hiện tại đang có nhu cầu thuê phần mềm quản lý bệnh viện, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo xây dựng dự toán và giá kế hoạch thuê phần mềm. Bệnh viện kính mời các Công ty, đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp cho thuê phần mềm chào giá với nội dung chi tiết xem tại đây:

Tải xuống

Bài viết liên quan

Thư mời báo giá

Bệnh viện Mắt Hà Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *