Thư mời chào giá

Bệnh viện Mắt Hà Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: ” Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 ” với nội dung cụ thể tham khảo tại đây:

Bài viết liên quan

Thư mời chào giá

Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại đơn vị. Bệnh viện Mắt Hà Đông …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *