Thư mời chào giá

Bệnh viện Mắt Hà Đông có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn cho gói thầu: “mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023”. Bệnh viện Mắt Hà Đông kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm và đáp ứng đủ điều kiện, tư cách pháp nhân, uy tín, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn gói thầu nêu trên gửi hồ sơ chào giá với nội dung cụ thể xem tại đây:

Tải xuống

Bài viết liên quan

Thư mời chào giá

Bệnh viện Mắt Hà Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *