THÔNG BÁO: Đính chính thư mời cung cấp báo giá

Bệnh viện Mắt Hà Đông Thông báo đính chính thư mời cung cấp báo giá Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 2 và Khẩu trang N95. Hạn gửi báo giá trước 15h00, thứ 4 ngày 15/12/2021 ( Xem chi tiết tại https://drive.google.com/file/d/15qL_AEQ0nGk6WmbcqcayoSQe_9xQ3Qga/view?usp=sharing )

Bài viết liên quan

BV Mắt Hà Đông xây dựng kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Tp Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Chi tiết nội dung kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *