Thông báo Thanh lý Tài sản ( lần 3)

Thực hiện công tác Thanh lý tài sản năm 2022. Bệnh viện Mắt Hà Đông gửi Thông báo thanh lý tài sản ( lần 3), nội dung tài sản chi tiết mời xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1p0Zc_QCLwHY6mZVmL1_8lqUbB0maXLLx/view?usp=sharing

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG CỤ DỤNG CỤ THÔNG THƯỜNG BÁN THANH LÝ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *