THƯ MỜI Báo giá thẩm định giá

Để có đủ cơ sở xây dựng giá kế hoạch các gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, hoá chất năm 2022. Bệnh viện Mắt Hà Đông kính mời quý công ty/đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện tham gia báo giá thẩm định các gói thầu. Chi tiết thư mời vui lòng xem tại đây https://drive.google.com/file/d/1V89N9SQeO2wd8Wnmmj46KqjCHIXWrAGt/view?usp=sharing

Bài viết liên quan

Thư mời đơn vị thẩm định E-HSMT & thẩm định kết quả LCNT các gói thầu vật tư tiêu hao, hoá chất năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.