Thư mời chào giá

Bệnh viện Mắt Hà Đông đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, hoá chất năm 2022 phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các tài liệu liên quan đến danh mục mời chào giá.

Xem chi tiết nội dung Thư mời chào giá tại https://drive.google.com/file/d/1xSclCniRYtN6OFqU3uJ1rs-5bKSZdn85/view?usp=sharing

Bài viết liên quan

Thư mời đơn vị thẩm định E-HSMT & thẩm định kết quả LCNT các gói thầu vật tư tiêu hao, hoá chất năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.