THƯ MỜI: Cung cấp báo giá

Chi tiết thư mời cung cấp báo giá Gói thầu: Cung cấp bộ trang phục chống dịch cấp độ 2 cho Bệnh viện Mắt Hà Đông ( Xem chi tiết tại : https://drive.google.com/file/d/1PcUE8ur4I073D3sizWmxxZzSyLzYmeyL/view?usp=sharing )

Bài viết liên quan

BV Mắt Hà Đông xây dựng kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Tp Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Chi tiết nội dung kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *